Péter Timár. Pieniądze nie są głównym problemem, najważniejsza jest komunikacja.

Péter Timár jest młodym ekonomistą i studentem prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Babes-Bolyai. Od 2018 działą w organizacji Mikó Szakkollegium w Klużu-Napoce. Głównym celem działalności tej organizacji jest organizacja spotkań studentów prawa i ekonomii oraz profesjonalne szkolenia i weekendy społecznościowe.