Noémi Albert-Nagy

Noémi Albert-Nagy studiuje na Uniwersytecie Babes-Bolyai, na Wydziale Zasobów Ludzkich. Od najmłodszych lat interesuje się wolontariatem, jest prawdziwą aktywistką. Jest wolontariuszką od czasów liceum, najpierw w organizacji szkolnej, a później w węgierskim związku studenckim KMDSZ w Kluż-Napoka. W organizacji, w której działa jest odpowiedzialna za  koordynację działań wolontariuszy.